Trädgårdsjord E

 

 

 

 

 

Hem

Trädgårdsjord E

 

I dagligt tal kallad "Enköpingsjorden". En mullrik lucker och rotogräsfri jord för plantering av perenner, prydnadsgräs, buskar och träd.

Att jorden är rotogräsfri innehåller att den inte innehåller några levande rötter från fleråriga ogräs.

Alla jordar analyseras regelbundet för att säkra att Hasselfors höga kvalitetskrav hålls.

Trädgårdsjord E finns i följande varianter:

 

0715 ogödslad

0716 mineralgödslad (kalkad och innehåller ca 1,5 kg NPK 11-5-8 per m3)

0717 naturgödslad (med pelleterad hönsgödsel)

 

www.rodenakarna.se          info@rodenakarna.se          0176-767 50