Produkter

Under 2008 startade vi ett samarbete med Hasselfors Garden. Samarbetet innebär att vi framställer jord i vår egen täkt i Riala men enligt Hasselfors Gardens recept.

För att kunna säkerställa att produkterna kan leva upp till Hasselfors Gardens höga kvalitetskrav görs regelbundet kontroller där bl alerhalt, mullhalt , siktkurva, pH, ledningstal och näringsinnehåll analyseras noggrant.

Gräsmattejord. (0710)

För anläggning av gräsytor. En mullrik (4-7%) och stabil jord. Sållad och mycket lätthanterad. Bör gödslas i samband med sådd.

Ej rotogräsfri.

Storsäck

Alla våra material kan man köpa i storsäck, ca 1 ton/säck.

Fördelarna med storsäck är många.

0715 – ogödslad (används med fördel på hösten)

0716 – mineralgödslad, innehåller kalk och ca 1,25 kg NPK 11-5-18 per kubik.

0717 – naturgödslad med organisk gödsel.

Självklart går det bra att kontakta oss om ni är intresserade av någon annan produkt i Hasselfors Gardens sortiment.

De körs ut med kranbil och kan därför lyftas på plats där man vill ha materialet t ex innanför staketet.Snällt mot trötta ryggar.

Materialet är ”inkapslat”, vilket innebär att man kan ställa av det på t ex grusinfarten utan att riskera att smutsa ner underlaget.

Man kan ta tillvara på allt material och inget går till spillo.

Det går att köpa flera olika material samtidigt. Upp till 10 säckar/leverans.

Den stora hållbara säcken ingår i priset.

Trädgårdsjord E

En mullrik, lucker och rotogräsfri jord för planteringar av perenner, prydnadsgräs, buskar och träd. I dagligt tal kallad ”Enköpingsjorden”